V Dolnjih Retjah dobivamo novo avtobusno postajo

V Dolnjih Retjah dobivamo novo avtobusno postajo. Saj stara niti ni bila tako slaba ampak očitno so ugotovili, da stoji na nevarnem mestu. Nova postaja stoji na bolj preglednem delu ceste, zaradi tega pa je tudi bolj odmaknjena od vasi. Zaradi tega bomo v Dolnjih Retjah dobili tudi nekaj metrov pločnika in s tem se je začela uresničevati naša želja, da bi nekoč imeli pločnik od Prilesja do Velikih Lašč.

Če bomo hkrati z novo postajo (na obeh straneh ceste) dobili še označen prehod za pešce, bo to pomemben prispevek k izboljšanju prometne varnosti v našem kraju.